เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับระบบลงทะเบียนเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

*** หากนักเรียนสามารถใช้ Password เดิมเข้าระบบได้ ให้นักเรียนใช้ Password เดิมโดยไม่ต้อง Reset Password ใหม่
*** หากนักเรียน Password หรือไม่สามารถเข้าระบบได้ นักเรียนสามารถ Reset Password ใหม่โดยกดปุ่ม "ยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่าน"

โปรดทำตามขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับนักเรียนเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน


1. ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน
  •     • กรอกรหัสนักเรียน
  •     • กรอกเลขประจำตัวประชาชน
  •     • กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” หากข้อมูลนักเรียนถูกต้อง ระบบจะแสดงชื่อ และนามสกุลของนักเรียน กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่ม “ยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่าน” สำหรับรับข้อความ SMS แจ้งรหัสผ่านใหม่

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น
พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเมล borvorn.co@bcc1852.com โทร. 02-637-1852ต่อ 1860,6060

รหัสนักเรียน:
เลขประจำตัวประชาชน:
[1] ตรวจสอบข้อมูล

ชื่อนักเรียน:
-

เบอร์โทรศัพท์:


[2] ยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่าน
กลับหน้าสู่ระบบลงทะเบียน